Home / Politics / International Politics

International Politics

BJP ki gunda gardi taliba ko ijtemayi zayad-ti, qatal ki dhamkiBJP ki gunda gardi taliba ko ijtemayi zayad-ti, qatal ki dhamki

BJP ki gunda gardi taliba ko ijtemayi zayad-ti, qatal ki dhamki

New Delhi: Bhaarat ke dar-ul-hakoomat mein hukmaran jamaat BJP aur Modi Sarkar ki baghal bacha tanzeem  bhaarti vadariyat prishd (ABVP) ke gunday kashmirion aur Pakistan se mutaliq naram rawayya ikhtiyar karne par college ki Taliba ko qatal aur zayad-ti ki dhamkyan dainay lagey. Bhaarti media ke mutabiq New Delhi ke …

Read More »